Paweł Biernacki
  •  
 
Inwestycje powiatowe w gminie Miastko w ostatniej kadencji

1. Inwestycje powiatowe w Gminie Miastko o wartości powyżej 1.000.000 zł:

1) W okresie od 29.03.2011r. do 14.10.2011r. „Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku – etap I”:
    a) Zakres: Przebudowa ulic o łącznej długości 1.983 km, budowa nowych chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulic, oznakowanie poziomego i pionowego,
    b) Wartość inwestycji: 3.841.563,86 zł. W tym Gmina Miastko 972.890,56 zł. Powiat Bytowski 972.890,57 zł. NPPDL 1.945.781,00 zł.

2) W okresie od 19.03.2012r. do 28.09.2012r. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko – Wołcza Wielka – etap II”:
    a) Zakres: Przebudowa i poszerzenie drogi na odcinku Miastko - Wołcza Wielka na długości 1,520 km, oraz przebudowa drogi w miejscowości Wołcza Wielka wraz z budowa nowych chodników, zatok autobusowych, zjazdów, kanalizacji deszczowej, oznakowania poziomego i pionowego na długości 1,040 km,
    b) Wartość inwestycji: 1.973.175,25 zł, w tym Gmina Miastko 690.611,62zł., Powiat Bytowski 690.611,63 zł., NPPDL 591.952,00 zł.

2. Inwestycje powiatowe w Gminie Miastko do 1.000.000 zł:

1) W okresie od 12.04.2011r. do 29.04.2011r. „Profilowanie z zagęszczeniem i uzupełnieniem pospółką dróg gruntowych nr 1716G – DK nr 21 – Węgorzynko – DP nr 1717G i nr 1719G – Dp nr 1721G – Dolsko”. Wartość robót 31.180,50 zł.

2) W okresie od 01.07.2011r. do 08.07.2011 r. „Naprawa drogi powiatowej nr 1706G w km 9+904 – 10+084 w miejscowości Świerzno. Odnowienie nawierzchni dróg powiatowych w miejscowościach Świerzno i Świerzenko po budowie kanalizacji sanitarnej wykonane na koszt Wykonawcy robót związanych z budową kanalizacji”. Długość 160 mb. Wartość 31.930,80 zł. W tym udział Gminy Miastko 15.965,40 zł (50%).

3) W okresie od 29.08.2011r. do 23.09.2011r. „Naprawa nawierzchni na ul. Dworcowej w Miastku na dł. L = 170 mb.” Wartość 65.000,00 zł, w tym udział Gminy Miastko 32.000,00 zł (50%).

4) W okresie od 23.08.2012r. do 24.09.2012r. „Przebudowa włączenia drogi powiatowej nr 1712G do drogi powiatowej nr 1711G w miejscowości Wołcza Wielka”. Wartość 151.023,01 zł., w tym Gmina Miastko 74.388,38 zł

5) W okresie od 24.07.2013r. do 09.09.2103r., „Naprawa drogi powiatowej nr 1706G na odcinku Świerzno – Kawcze”. Długość 1,5 km. Wartość 262.431,42 zł., w tym Gmina Miastko 131.215,71 zł

6) W okresie od 02.08.2013r. do 08.08.2013r. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1742G w miejscowości Miłocice”. Zjazdy i chodnik na długości 45 mb. Wartość 9.031,28 zł., w tym Gmina Miastko 4.515,64 zł.

7) Sporządzono dokumentacje projektowe inwestycji na drogach powiatowych nr 1714G i 1717G w m. Trzcino za kwotę 76.014,00 zł.

8) W okresie od 09.08.2013r. do 06.09.2013r. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1709G w miejscowości Kamnica”. Zjazdy i chodnik o długości 284 mb. Wartość 56.547,36 zł., W tym Gmina Miastko 28.273,68 zł

9) W okresie od 14.08.2013 r. do 30.09.2013r. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1714G i 1717G w miejscowości Trzcinno – etap I”. Kanalizacja deszczowa 120 mb., zjazdy i chodnik o długości 100 mb. Wartość 68.689,07 zł., w tym Gmina Miastko 34.344,53 zł (50%).

10) W okresie od 08.10.2013r. do 15.11.2013r. „Modernizacja wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1718G w miejscowości Lubkowo w km 6+395”. Wartość 59.896,33 zł

11) W okresie od 15.07.2014 r. do 26.08.2014 r. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1147G Dretyń – Tursko”. Zakres robót obejmuje naprawę nawierzchni drogi poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno typu „Slurry seal” i powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na długości ok. 4,148 km i szerokości 4,0 – 5,0 mb. Wartość 311.925,54 zł, w tym Gmina Miastko 100.000,00 zł.

12) W okresie od 21.07.2014 r. do 14.08.2014 r. „Naprawa drogi powiatowej nr 1716G w miejscowości Węgorzynko”. Zakres prac obejmuje naprawę nawierzchni odcinka gruntowego drogi na długości 1,50 km. i szerokości 3,0 mb. poprzez ułożenie podbudowy z kruszbetu łamanego oraz naprawę i ścinkę poboczy. Wartość 99.353,25 zł, w tym Gmina Miastko 49.676,62 zł.

13) W okresie od 19.09.2014 r. do 31.10.2014 r. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1714G i 1717G w miejscowości Trzcinno – etap II”. Zakres prac obejmuje budowę II etapu kanalizacji deszczowej (I etap wykonano w 2013 r.), budowę zatoki autobusowej i chodnika na długości ok. 250,0 mb i szerokości 1,50 mb (w I etapie w 2013 r. wybudowano 100,0 mb chodnika). Wartość 100.000,00 zł, w tym Gmina Miastko 50.000,00 zł.Remonty w obiektach Powiatu Bytowskiego na terenie gminy Miastko w latach 2011-2014